Условия за ползване

Условия за ползване

Общи условия:
1. Уебсайтът 3dzone.bg е интернет магазин.
2. На уебсайта се предлагат стоки, които фирмата внася, разпространява или продукти, собствено производство.
3. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите, предлагани от 3dzone.bg
4. Настоящите Общи Условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите Общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.
5. 3dzone.bg си запазва правото да променя цените без предизвестие, както и да коригира сгрешени параметри.

Защита на личните данни:
1. 3dzone.bg се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи Условия. Ако клиентът е обявил невярна информация, това задължение се счита за невалидно.
2. 3dzone.bg се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
3. 3dzone.bg се задължава да използва личните данни, които клиентът ни предоставя само за следните цели:

-Обработка на клиентска поръчка.
-Статистически цели, за подобряване работата на магазина.
-Администриране и обслужване съдържанието на магазина.

Защита на клиентските данни:
1. 3dzone.bg, в качеството си на търговец, няма достъп до картовите данни на клиента, при извършено плащане с карта.
2. 3dzone.bg, в качеството си на търговец, няма достъп до автентификационните данни на клиента при извършено плащане с карта. Достъп до автентификационните данни на клиента има само банката ИЗДАТЕЛ на картата.

Условия за поръчка и покупка:
1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, гаранционен срок и цена.
2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислен ДДС. В цената на продукта не е включена цената за доставка.
3. 3dzone.bg си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се потвърждават по телефон или чрез e-mail, след получаване на заявка.
3. При поръчка, потребителят посочва основните параметри, съгласно дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация, не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
4. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на 3dzone.bg се свърже с него по телефон или e-mail в рамките на работното време.
5. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на комуникацията чрез хартиен носител или устно по телефона.
6. Чрез натискане на бутона “Купувам” потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – потребителят и 3dzone.bg, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]